سریال کاپیتانی ایران به قسمت پنجم رسید

دو بازی و پنج کاپیتان باعث شد تا جام ۲۰۱۸ در پایان روز دوم مرحله گروهی رکورد کاپیتانی ایران را بشکند.