واژگونی اتوبوس حامل مسافران عراقی در رامسر/۱۲ گردشگر مصدوم شدند

رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر با اشاره به مصدومیت ۱۲ توریست در حادثه واژگونی اتوبوس مسافران عراقی، گفت: اتوبوس حامل مسافران عراقی در رامسر واژگون شد.